dzwikop
Kosz transportowy do zadań specjalnych
4 marca 2019
gif;base64,R0lGODdhAQABAPAAAMPDwwAAACwAAAAAAQABAAACAkQBADs=
Warunki eksploatacji żurawi samojezdnych
11 marca 2019

Jak bezpiecznie obsługiwać żurawie samojezdne?

gif;base64,R0lGODdhAQABAPAAAMPDwwAAACwAAAAAAQABAAACAkQBADs=

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. żurawie samojezdne podlegają pełnemu dozorowi technicznemu. Zakłada on konieczność uzyskania decyzji, zezwalającej na eksploatację oraz przeprowadzanie cyklicznych badań okresowych i doraźnych. To jednak nie wszystkie zalecenia, gwarantujące bezpieczeństwo przy pracy z żurawiem samojezdnym. Bardzo istotny jest fakt, że żurawie samojezdne mogą być obsługiwane tylko przez uprawnione osoby, które legitymują się zaświadczeniem UDT. Jakich jeszcze zasad BHP należy przestrzegać?

 

Instrukcja i kontrole stanu technicznego

Osoba, która eksploatuje żuraw samojezdny powinna zapewnić codzienną obsługę techniczną urządzenia oraz jego właściwą konserwację. Prace konserwacyjne mogą przeprowadzać tylko osoby uprawnione, a prace naprawcze i modernizacyjne muszą być wykonywane przez zakłady UDT. Instrukcja eksploatacji oraz stanowiska instrukcja obsługi muszą być ogólnodostępne. Brak instrukcji lub nieznajomość jej przepisów to jedno z najpoważniejszych uchybień wobec zasad BHP. Obsługujący, sygnalista i hakowy muszą być wyposażeni w środki ochrony osobistej, czyli rękawice, okulary, kask i nauszniki.

 

Obowiązkiem operatora jest codzienna kontrola układu hydraulicznego oraz sprawdzanie, czy nie ma wycieków oleju. Przed rozpoczęciem prac powinien on także sprawdzić urządzenia zabezpieczające, czytelność oznakowania oraz działanie układu jezdnego i elementów sterowania, sygnalizacji i oświetlenia. Istotne jest skontrolowanie stanu technicznego mechanizmu podnoszenia i zmiany wysięgu pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Generalna zasada jest taka, że w przypadku wykrycia jakichkolwiek usterek czy nieprawidłowości nie wolno podejmować pracy, a awarie należy niezwłocznie zgłosić przełożonemu. Należy przy tym pamiętać, aby wszystkie wyniki przeprowadzanych kontroli raportować w dokumentach eksploatacyjnych.

 

Zakres prac i potencjalne zagrożenia

Przełożony przed rozpoczęciem prac powinien ustalić ich zakres z uwzględnieniem parametrów przenoszonego ładunku oraz miejsc podnoszenia i opuszczania. Należy wyznaczyć obszar działania żurawia oraz wydzielić strefę niebezpieczną przy pomocy taśm ostrzegawczych lub barierek. Trzeba zwrócić szczególną uwagę na ewentualność kolizji z innymi pojazdami lub liniami energetycznymi oraz zbadać stabilność podłoża. Żuraw musi zostać prawidłowo wypoziomowany, a jego podpory zabezpieczone przed zagłębianiem się w podłożu. Należy przestrzegać dopuszczalnych norm udźwigu oraz dostatecznego oświetlenia miejsca pracy. W sytuacji, gdy pole widzenia operatora przekracza obszar pracy musi on skorzystać z pomocy sygnalisty. Bardzo ważne jest sprawdzenie maksymalnej siły wiatru przy jakiej można użytkować urządzenie. Ładunku nie wolno pozostawiać bez nadzoru ani przenosić nad ludźmi. Nie wolno również kołysać ładunkiem oraz przenosić ładunków niewypoziomowanych. Po zakończeniu pracy bardzo ważne jest zabezpieczenie urządzenia przed dostępem do niego osób nieupoważnionych.

 

Najczęściej występującymi zagrożeniami przy pracy z żurawiami samojezdnymi jest niezabezpieczenie dźwigni przed przypadkowym uruchomieniem, uszkodzenie układu zabezpieczeń, brak dostatecznego pola widzenia podczas jazdy do tyłu i samoczynne uruchomienie jazdy. Z tego względu tak ważne jest obsługiwanie żurawi przez wykwalifikowanych pracowników lub wynajem żurawi samojezdnych z operatorem, który posiada nie tylko odpowiednie uprawnienia, ale również niezbędne doświadczenie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *