dzwikop
Zasady BHP pracy na podnośniku koszowym
30 sierpnia 2019
żuraw samojezdny
Praca żurawia samojezdnego w niesprzyjających warunkach
18 września 2019

Kto może obsługiwać podnośnik koszowy?

dzwikop

Obsługa podnośnika koszowego zaliczana jest do prac na wysokości i wymaga przestrzegania stosownych przepisów BHP. Jednym z podstawowych zaleceń jest zastrzeżenie, że prace na podestach ruchomych mogą wykonywać tylko osoby, posiadające odpowiednie uprawnienia. Dotyczy to zarówno konserwatorów, jak i operatorów. Zaświadczenia kwalifikacyjne pracowników są każdorazowo sprawdzane w trakcie cyklicznych przeglądów okresowych urządzenia. Sprawdźmy, jak je zdobyć i zostać operatorem podnośników koszowych?

Uprawnienia UDT w zakresie obsługi podestów ruchomych

Obsługa podestów ruchomych wymaga posiadania uprawnień do wykonywania zawodu, potwierdzonych przez Urząd Dozoru Technicznego. Taki wymóg jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18.07.2001 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych. Zaświadczenie kwalifikacyjne wystawiane jest dla jednej z dwóch grup uprawnień. Kategoria IP obejmuje podesty ruchome przejezdne wolnobieżne, przewoźne oraz samojezdne. Uprawnienia w tej kategorii są wystarczające do obsługi takich urządzeń, jak podnośniki koszowe czy nożycowe. Uprawnienia kategorii IIP zezwalają z kolei na obsługę podestów ruchomych wiszących, masztowych lub stacjonarnych. Pamiętajmy, że obsługa podnośnika koszowego wymaga także posiadania prawa jazdy kategorii B lub C, jeżeli zainstalowany jest on na podwoziu samochodu ciężarowego. Alternatywą jest wynajem podnośników koszowych wraz z operatorem – w takich przypadkach nie trzeba martwić się uprawnieniami.

Kurs kwalifikacyjny i egzamin państwowy

Wymóg posiadania zaświadczenia kwalifikacyjnego podyktowany jest troską o bezpieczeństwo pracowników. Uprawnienia UDT uzyskuje się w wyniku zdania egzaminu państwowego na operatora podnośników ruchomych. Do egzaminu mogą podejść osoby, które ukończyły kurs kwalifikacyjny. Specjalistyczne szkolenie jest najbardziej efektywną drogą do zdobycia wymaganej wiedzy teoretyczno-praktycznej. Kandydat na operatora zaznajomi się z przepisami BHP, poza budowę dźwignic, nauczy się prawidłowej eksploatacji podestów i będzie miał możliwość uczestniczyć w zajęciach praktycznych. Zapozna się z obowiązkami operatora na stanowisku pracy i najważniejszymi przepisami prawnymi, a także zdobędzie podstawowe umiejętności w zakresie konserwacji podnośnika koszowego oraz prowadzenia niezbędnej dokumentacji. Kurs kwalifikacyjny nie jest czasochłonny i najczęściej trzeba na niego zarezerwować kilka dni. Z myślą o kandydatach pracujących, zajęcia zazwyczaj prowadzone są popołudniami lub w weekendy. Do kursu mogą przystąpić wszyscy chętni, którzy ukończyli 18. rok życia i posiadają uprawnienia lekarskie do obsługi urządzeń transportu bliskiego. Pamiętajmy jednak, że zaświadczenie o ukończeniu kursu nie daje prawa do wykonywania zawodu. Należy podejść do egzaminu przed komisją, powoływaną przez dyrektora UDT i pozytywnie zdać część pisemną oraz praktyczną. Organizatorzy kursów zazwyczaj pomagają w załatwieniu wszelkich niezbędnych formalności. Zaświadczenie kwalifikacyjne ma postać plastikowej plakietki i jest bezterminowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *