gif;base64,R0lGODdhAQABAPAAAMPDwwAAACwAAAAAAQABAAACAkQBADs=
Jak bezpiecznie obsługiwać żurawie samojezdne?
6 marca 2019
gif;base64,R0lGODdhAQABAPAAAMPDwwAAACwAAAAAAQABAAACAkQBADs=
Podnośnik koszowy. Zastosowanie i rodzaje
14 marca 2019

Warunki eksploatacji żurawi samojezdnych

gif;base64,R0lGODdhAQABAPAAAMPDwwAAACwAAAAAAQABAAACAkQBADs=

Urządzenia dźwignicowe podlegają dozorowi technicznemu, który może być pełny, uproszczony lub ograniczony. Forma dozoru uproszczonego, niewymagająca zgłoszenia do UDT zarezerwowana jest tylko dla żurawi z napędem ręcznym o udźwigu do 2 ton. Żurawie, dźwigniki przenośne oraz wciągniki i wciągarki o udźwigu przekraczającym wartość 2 ton podlegają dozorowi ograniczonemu. Natomiast żurawie samojezdne podlegają pełnemu dozorowi technicznemu zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012r.

 

Jak wygląda pełny dozór żurawi samojezdnych?

Żurawie samojezdne obowiązkowo podlegają pełnemu dozorowi technicznemu. Polega on na przeprowadzeniu badania odbiorczego urządzenia w warunkach gotowości do pracy oraz zakłada wykonywanie okresowych i doraźnych badań technicznych. Urząd Dozoru Technicznego jest ponad to zobowiązany do sprawdzenia zaświadczeń kwalifikacyjnych osób, które obsługują oraz konserwują żurawie samojezdne. To bardzo istotne, ponieważ operator żurawi samojezdnych musi odbyć specjalistyczny kurs oraz zdać egzamin państwowy, przeprowadzany przez komisję UDT na kategorię IIŻ Żurawie Samojezdne. W przypadku, gdy nie dysponujemy pracownikiem z odpowiednimi uprawnieniami warto zdecydować się na wynajem żurawi samojezdnych wraz z operatorem.

 

Prawidłowe przestrzeganie warunków eksploatacji przy pełnym dozorze zakłada zaznajomienie się operatora ze stanowiskową instrukcją obsługi oraz instrukcją eksploatacji. Prace konserwacyjne muszą być wykonywane w terminach, określonych w Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. Wszystkie czynności konserwacyjne muszą być  odnotowane w dzienniku konserwacji. W trakcie eksploatacji urządzenia objęte dozorem pełnym podlegają badaniom okresowym. Ich celem jest sprawdzenie, czy poprzednie zalecenia zostały wykonane, czy urządzenie nie wymaga działań naprawczych i jego użytkowanie jest bezpieczne oraz czy zmiany stanu technicznego nie stanowią ryzyka zagrożeń. Badanie doraźne przeprowadzane są po wypadku lub awarii urządzenia, po wymianie części lub wykonanych modernizacjach i naprawach.

 

Jak uzyskać decyzję, zezwalającą na eksploatację?

Pełny dozór zakłada konieczność uzyskania pozwolenia na eksploatację. Jak je uzyskać? Należy zgłosić urządzenie do objęcia dozorem technicznym w formie pisemnego wniosku wraz z dokumentacją rejestracyjną lub kserokopią poprzedniej decyzji. Wniosek kieruje się do właściwego terenowo oddziału UDT. W przypadku nowych urządzeń najpierw przeprowadza się czynności rejestracyjne, a potem niezbędne badanie odbiorcze. Badanie odbiorcze przeprowadzane jest u eksploatującego i poprzedza je sprawdzenie kompletności dokumentacji. Badanie obejmuje identyfikację urządzenia, sprawdzenie jego stanu technicznego i oznakowania oraz zgodności wyposażenia. Przeprowadzane są próby funkcjonowania urządzenia. Sprawdzeniu podlegają mechanizmy, systemy zabezpieczające oraz ruchy robocze. Badanie wykonywane jest w obecności operatora oraz konserwatora, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia.

 

Pozytywny wynik badania skutkuje sporządzeniem odpowiedniego protokołu oraz wydaniem decyzji, zezwalającej na eksploatację. Właściciel pojazdu otrzymuje również książkę rewizji, potrzebną do przeprowadzania badań okresowych oraz doraźnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *