gif;base64,R0lGODdhAQABAPAAAMPDwwAAACwAAAAAAQABAAACAkQBADs=
Żurawie samojezdne. Co warto o nich wiedzieć?
19 marca 2019
dzwikop
Kto może obsługiwać podnośnik koszowy?
17 września 2019

Zasady BHP pracy na podnośniku koszowym

dzwikop

Podnośnik koszowy jest rodzajem podestu ruchomego o budowie ramienno-teleskopowej. Może posiadać napęd spalinowy, elektryczny lub akumulatorowy. Samobieżne podnośniki koszowe wyposażone są w podwozie kołowe lub gąsiennicowe, jednak najczęściej zabudowane są na samochodach lub przyczepach. Obsługa podestów ruchomych zaliczana jest do szczególnie niebezpiecznych prac na wysokości i wymaga posiadania stosownych uprawnień. Sprawdźmy, jakich zasad BHP należy przestrzegać, pracując na podnośniku koszowym?

Aktualny przegląd UDT i stabilny system zabezpieczeń

Każdy podnośnik koszowy musi posiadać aktualny przegląd Urzędu Dozoru Technicznego. Urządzenie musi być całkowicie sprawne techniczne, a jego eksploatacja powinna przebiegać zgodnie z instrukcją. Podnośnik koszowy, jako podest ruchomy przejezdny, podlega dozorowi pełnemu. Oznacza to, że musi przechodzić regularne badania okresowe, polegające na sprawdzeniu zaświadczeń kwalifikacyjnych konserwatora i operatora, księgi rewizyjnej i dziennika konserwacji. Celem badania jest stwierdzenie, czy podnośnik pracuje prawidłowo, nie wymaga przeprowadzenia prac naprawczych oraz czy wszystkie systemy bezpieczeństwa są sprawne. To jednak nie wszystkie badania. Podnośniki koszowe podlegają doraźnym badaniom eksploatacyjnym oraz powypadkowym. Operator podnośnika koszowego przed jego uruchomieniem powinien dokonać przeglądu wizualnego (zwłaszcza pomostu roboczego, bramki wejściowej, krawężnika, poręczny ochronnych i ramienia zabezpieczającego) oraz sprawdzić podzespoły elektryczne i hydrauliczne, osprzęt mocujący i hamulce. Przed rozpoczęciem właściwych czynności należy wykonać prace próbne. Wszelkie nieprawidłowości powinny zostać bezzwłocznie zgłoszone przełożonemu.

Niemniej ważna od systematycznych przeglądów stanu technicznego jest troska o stabilny system zabezpieczeń. Praca na podnośniku koszowym zaliczana jest do prac na wysokości, co skutkuje koniecznością przestrzegania odpowiednich zasad BHP. Przede wszystkim podnośniki koszowe muszą być wyposażone w balustrady ochronne, zabezpieczające przed upadkiem z wysokości. Balustrada musi mieć minimum 1.1m, a na wysokości 15cm powinien znajdować się krawężnik. Pomiędzy balustradą a krawężnikiem należy zainstalować wypełnienie lub belkę poprzeczną, a także bramkę wejściową z odpowiednim systemem zabezpieczeń. Pamiętajmy, że praca na podnośniku koszowym powinna być zorganizowana w taki sposób, aby wyeliminować konieczność wychylania się pracownika poza balustradę. W żadnym wypadku nie wolno przekraczać dopuszczalnego obciążenia podnośnika. Do systemów zabezpieczeń zaliczamy także oznakowanie ostrzegawcze. Teren wokół prac powinien być zabezpieczony ochronną taśmą BHP w jaskrawym kolorze. Należy także zadbać o dobrą widoczność tabliczek informacyjnych i ostrzegawczych.

Indywidualne środki ochrony osobistej

Każda osoba, pracująca na wysokości musi zostać wyposażona w indywidualne środki ochrony osobistej. Do takiego wyposażenia zaliczamy kask, uprząż asekuracyjną czyli szelki bezpieczeństwa, kamizelkę odblaskową, rękawice oraz buty BHP z gumową podeszwą. Podnośnik koszowy powinien posiadać na platformie specjalne zaczepy, przeznaczone do zakotwiczenia szelek asekuracyjnych. Odpowiedni ubiór ma bardzo istotne znaczenie dla zachowania bezpieczeństwa pracy, dlatego nie wolno go bagatelizować. Pamiętamy, że każdy element wyposażenia pracownika musi być produkowany zgodnie z normami europejskimi i posiadać znak zgodności CE. Pracownicy, obsługujący podnośnik koszowy powinni posiadać nie tylko odpowiednie uprawnienia, ale również predyspozycje zdrowotne. Prace na podnośniku koszowym wymagają udziału minimum dwóch osób załogi. W sytuacji, gdy przeprowadzane są nad ciągami komunikacyjnymi – należy te miejsca zabezpieczyć daszkami ochronnymi na minimalnej wysokości 2.4m. Podest roboczy podnośnika koszowego powinien być wyposażony w podręczny sprzęt przeciwpożarowy. Pamiętajmy, że wchodzenie i wychodzenie z podnośnika może się odbywać tylko w jego najniższym możliwym położeniu!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *