BLOG

11 marca 2019

Warunki eksploatacji żurawi samojezdnych

Urządzenia dźwignicowe podlegają dozorowi technicznemu, który może być pełny, uproszczony lub ograniczony. Forma dozoru uproszczonego, niewymagająca zgłoszenia do UDT zarezerwowana jest tylko dla żurawi z napędem […]
6 marca 2019

Jak bezpiecznie obsługiwać żurawie samojezdne?

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. żurawie samojezdne podlegają pełnemu dozorowi technicznemu. Zakłada on konieczność uzyskania decyzji, zezwalającej na eksploatację oraz […]
4 marca 2019
dzwikop

Kosz transportowy do zadań specjalnych

Kosze transportowe służą do przemieszczenia osób wraz z ładunkiem i podwieszane są na haku żurawia za pomocą szekli oraz ogniw zbieżnych. Podobnie,  jak w przypadku żurawi […]
1 marca 2019

Blog firmy „!! Paweł Szmurło”

Blog firmy „!! Paweł Szmurło” .