Co należy do podstawowych zadań dźwigów samochodowych?

dźwig samochodowyWiele prac wysokościowych nie może być wykonana bez odpowiedniego sprzętu. W takich sytuacjach pomocna jest obecność dźwigów samochodowych. Czym one są i co należy do ich podstawowych zadań?

 

Dźwig samochodowy – czym jest?

Inaczej nazywane są żurawiami samochodowymi. Jest to połączenie samochodu ciężarowego i urządzenia dźwigowego, które umieszcza się na jego podwoziu. Maszyna ta może pracować w trybie dźwigowym lub transportowym. Dźwig samochodowy posiada wciągarkę i wychylny wysięgnik umieszczony na obrotowym pomoście, dzięki czemu istnieje możliwość wykonywania nim prac poprzez podnoszenie i opuszczanie ciężkich przedmiotów. Wyposażony jest on także w tzw. łapy, czyli wysuwane podpory, które zapewniają mu stabilność w czasie wykonywanych prac.

 

Zastosowanie dźwigów samochodowych

Dźwig samochodowy to duża oszczędność czasu w wykonywanych pracach. Podwozie samochodu ciężarowego sprawia, że może się on stale przemieszczać, bez potrzeby długotrwałego i uciążliwego montażu w każdym miejscu wykonywanej pracy. Jest to także spora oszczędność – nie wymaga bowiem pomocy wielu pracowników przy jego prawidłowej instalacji.

Dźwig samochodowy może być wykorzystywany przy wielu różnych pracach. Służy on głównie do prac przeładunkowych oraz montażowych. Ich wykorzystanie na terenie budowy daje możliwość przenoszenia wielkogabarytowych elementów konstrukcyjnych na wyższe kondygnacje budynków, a także usprawnia rozładunek ciężkich materiałów budowlanych. Dzięki dźwigom samochodowym z łatwością i dużą szybkością można wznieść na wysokie piętra okna oraz drzwi.

Maszyny te wykorzystywane są również na terenach wielkich zakładów pracy, magazynach i różnego typu składowiskach. Wspomagają prace w centrach logistycznych, portach i fabrykach. Są niezbędne wszędzie tam, gdzie należy wznieść spory przedmiot o dużej masie, np. przy montażu posągów w Kościołach, przy organizacji wystawy muzealnej z wielkogabarytowymi eksponatami czy przy montażu reklamy. Spotkamy się z nimi także przy budowach infrastruktury drogowej, szczególnie w miejscu tworzenia nowych autostrad i wiaduktów.