FORMULARZ ZAMÓWIENIA

Dane zleceniodawcy:

Imię i nazwisko
E-mail
Telefon
NIP

Wybierz sprzęt z listy poniżej:

Opis usługi
Opis miejsca usługi wraz adresem
Przybliżona data rozpoczęcia usługi
Godzina podstawienia sprzęu
Informacje o rodzaju Vat:Faktura Vat 23%Odwrócony Vat Inne:
Sposób dostarczenia faktury:E-mailListownie i E-mailem
Adres E-mail, na który ma zostać dostarczona faktura:
Uwagi

Akceptuję regulamin

REGULAMIN

  1. Zleceniobiorca świadczy usługi w zakresie robót dźwigowych oraz podnośnikami koszowymi.
  2. Zleceniobiorca podejmuje się wykonać powierzone zadania przy użyciu własnego sprzętu samodzielnie, bądź poprzez upoważnioną osobę posiadającą kwalifikacje stosowne do charakteru wykonywanych robót.
  3. Wszelkie prace wykonywane są zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz projektem organizacji pracy.
  4. Zleceniodawca zobowiązany jest zapewnić odpowiedni dojazd do miejsca wykonywania robót i przejmuje na siebie odpowiedzialność za ewentualne zniszczenia nawierzchni, po której porusza się lub stacjonuje sprzęt Zleceniobiorcy.
  5. Zleceniodawca jest odpowiedzialny za właściwe zabezpieczenie sprzętu przed dewastacją i kradzieżą w obszarze wykonywania robót oraz na miejscu wyznaczonym przez Zleceniodawcę do stacjonowania jednostek dźwigowych.
  6. Zleceniodawca oświadcza, że w miejscu pracy jednostek dźwigowych nie ma przeszkód zagrażających uszkodzeniu sprzętu, w tym: wykopów, studzienek, podziemnych kanałów i skarp, napowietrznych linii energetycznych i innych.
  7. Zleceniodawca oświadcza, że posiada wszelkie niezbędne uprawnienia do pracy na jednostkach dźwigowych.

Dane firmy:


"!! PAWEŁ SZMURŁO"

ul. SŁONECZNA 31
80-174 GDAŃSK - OTOMIN

NIP 584-232-05-06


TEL. 506-141-678

biuro@dzwikop.pl (Składanie zamówień)
kontakt@dzwikop.pl

NR RACH. BZ WBK
95 1090 1098 0000 0001 2040 2704